Om Slutarattsurfa

Om oss

Bilkörning och mobiltelefoner är en farlig kombination då det kan leda till att man som förare tappar koncentrationen och därmed finns det en risk för att man orsakar en trafikolycka. Sedan den 1 februari år 2018 är det inte längre tillåtet att ha en mobiltelefon i handen då man kör bil.

Syftet med den nya lagen är att förare av motordrivna fordon ska ha båda händerna fria så att de på ett säkert sätt kan manövrera sin bil utan att utgöra en fara för andra. Varje år inträffar cirka 100 trafikolyckor varje år i samband med att förarna har använt sina mobiltelefoner.

Dock antas mörkertalet vara stort då många förare inte gärna vill medge att de har använt sin mobiltelefon och därmed orsakat en olycka. Dock är det inte bilister som ligger bakom de främsta olyckorna utan istället är det gående som orsakar flest olyckstillbud i samband med att de använder sina mobiltelefoner.

Här på denna sida får man veta mer om rattsurfning, vilka lagar som gäller och hur man kan tala i sin mobiltelefon när man kör sin bil på ett lagligt sätt. Här finner man också information om trafikolyckor i allmänhet och vilka försäkringar som ger bilförarna bäst skydd.