Trafikolyckor Pga Mobiltelefon

Trafikolyckor på grund av mobiltelefon

Det finns en lag sedan 20 år tillbaka som säger att man inte får använda en mobiltelefon på ett sådant sätt att det kan framkalla fara då man framför ett fordon. Lagen skärptes dock under 2018 och innebär att man nu inte längre får hålla en mobiltelefon eller någon annan mobil enhet i handen i samband med att man framför ett fordon. Dock kan man fortfarande prata i mobiltelefonen då man kör bil under förutsättning att man använder sig av handsfree, som gör att man har båda händerna lediga. Om man bryter på denna lag riskerar man inte bara att utsätta sig själv eller andra för fara utan man kan också se fram emot dryga böter.

Man kan säkert tro att mobiltelefonen är orsaken till ett stort antal olyckor som sker när personer kör ett motordrivet fordon och samtidigt använder sin mobiltelefon. Dock är det främst bland de gående och de som cyklar som står för de flesta olyckorna där en mobiltelefon är inblandad. Statistiken visar på att hela 85 procent av olyckor som gående och cyklister råkar ut för i trafiken beror på att de använder sin mobiltelefon. Gående orsakar många trafikolyckor då de korsar vägar utan att se upp från mobilen eller går in i stolpar. Ibland blir gående själva påkörda för att de inte har uppsikt då de går. Även cyklister har en ovana att använda mobiltelefoner då de cyklar vilket leder till att de både utsätts för olyckor men också skapar olyckor. Tyvärr finns det idag inga lagar som omfattar mobilanvändandet i samband med att man går eller cyklar i trafiken, vilket är den grupp som står för de flesta olyckor där mobiltelefoner är inblandade.


Trafikolyckor som orsakas med fordon

De olyckor som inträffar där föraren av ett motordrivet fordon använder sina mobiltelefoner är inte speciellt många, även om det handlar om ett drygt 100-tal varje år. Då är olyckor som inträffar på grund av halka betydligt vanligare. Dock finns det säkerligen ett stort mörkertal där bilister uppger andra orsaker till en olycka än att de har använt mobiltelefonen. Det är också oftare svårare att se om en bilist använder sin mobiltelefon under färd än om en cyklist eller fotgängare gör det. Därför är det säkerligen fler olyckor som beror på att föraren använt sin mobiltelefon än de som är inrapporterade.

Enligt en amerikansk undersökning så är dock inte mobilanvändandet den främsta orsaken till bilolyckor utan istället beror de flesta olyckorna på att föraren är okoncentrerad, dagdrömmer, då de framför fordonet. Det är också vanligt att förare råkar ut för olyckor i samband med att de använder sig av bilens navigator, gör olika inställningar i bilen som exempelvis av backspeglarna eller då de sträcker sig efter något i bilen.


Använda mobiltelefon i fordon

Som tidigare nämnts är det sedan den 1 februari år 2018 förbjudet att använda sig av mobiltelefon i bilen då man dels behöver båda händerna fria så man kan manövrera bilen på ett säkert sätt men också för att man behöver ha full fokus på trafiken runt omkring en. Att använda en mobiltelefon kan leda till att man tappar koncentrationen och det kan räcka med bara någon sekund för att man ska kunna orsaka en trafiksituation som leder till en olycka. Antingen att man själv förorsakar en olycka eller att man stör någon annan i trafiken som i sin tur förorsakar en olycka.

Det är dock tillåtet att använda en mobiltelefon i bilen om man använder handsfree, vilket gör att man kan tala i telefonen och fortfarande ha båda händerna fria. En handsfree kan bestå av ett högtalarsystem med mikrofon, så att man kan både höra och tala fritt i bilen, eller öronsnäcka. En handsfree kan antingen aktiveras med ett röstkommando eller genom en enkel knapptryckning. Det gör att man fortfarande har full kontroll på fordonet och kan behålla koncentrationen på vägen istället för att pilla på mobiltelefonen.

Många som kör motorcyklar väljer gärna att lyssna på musik då de är ute på vägarna. Musik kan man lyssna på genom att använda funktioner i sin mobiltelefon. Genom att använda sig av öronsnäcka eller hörlurar kan man både lyssna på musik men också samtala i telefonen om någon ringer. När man kör motorcykel behöver man alltid ha både händerna på styret vilket gör det svårt att använda en mobiltelefon när man framför motorcykeln. Det har lett till att ganska få motorcyklar är inblandade i olyckor som beror på att man använt mobiltelefonen till skillnad mot olyckor med bilar. Många surfar också på nätet, skriver sms eller chattar med sin mobiltelefon då de framför sina fordon vilket gör att det är enkelt att tappa koncentrationen på trafiken. Som sagt var så räcker det med bara någon sekund för att man ska kunna orsaka en trafikolycka och därför så ska man aldrig använda sin mobiltelefon så länge fordonet rullar. Om det ringer eller om man känner sig tvungen att läsa eller skicka ett meddelande ska man alltid stanna fordonet först för att vara helt säker på att ingen olycka kan inträffa.

Trafikolyckor generellt

Även om mobiltelefoner är inblandade i en hel del trafikolyckor varje år, ibland med dödlig utgång, så är det ändå inte den orsak som är vanligast vid trafikolyckor. De vanligaste orsakerna till att det inträffar trafikolyckor är halka. Under vinterperioden inträffar flest trafikolyckor i Sverige vilket beror på att förarna tappar kontrollen över bilen då det är halt. En vanlig orsak till att det sker olyckor är att en del förare kör fortare än vad som är lämpligt, vilket leder både till trafikolyckor där flera bilar är inblandade men också singelolyckor, där bilen krockar med ett träd, hus, ett vägräcke eller helt enkelt kör av vägen ut i terrängen. Ibland är det en kombination av orsaker som bidrar till olyckor som exempelvis att det är halt, föraren kör för fort och samtidigt använder mobiltelefon eller bilens navigator.

När man framför ett fordon i trafiken ska man visa hänsyn till andra medtrafikanter. Att använda en mobiltelefon i samband med att man kör bil kan innebära att man utsätter andra medtrafikanter för risker, vilket inte är att visa hänsyn till sina medtrafikanter.