Handsfree för bil

Från den 1 februari år 2018 har det skett en ändring i trafikförordningen som innebär att det bara är tillåtet att använda mobiltelefon om det kan ske på ett sätt som inte påverkar förarens uppmärksamhet. Man får inte längre hålla en mobiltelefon i handen då man framför ett fordon. Om man ska använda en mobiltelefon under färd med motordrivet fordon ska man använda sig av en handsfree som gör att båda händerna är fria för att manövrera fordonet. För den som bryter på denna lag väntar penningböter eller än värre, åtal för vårdslöshet i trafik, om föraren orsakar en olycka.

Denna lag har tillkommit för att minska antalet olyckor där mobiltelefoner är inblandade. Idag sker cirka 100 trafikolyckor där förare av fordonet har använt sin mobiltelefon under färd, vilket har lett till att föraren inte har varit uppmärksam. 100 trafikolyckor är i egentlig mening inte speciellt många olyckor men det är ändå 100 olyckor som sannolikt hade kunnat undvikas, ibland med dödlig utgång, om föraren inte hade använt sig av sin mobiltelefon under färd. Dock uppskattas att mörkertalet är stort där förarna inte har velat erkänna att de använde sig av mobiltelefonen.

 

Olyckor bland cyklister och gående

Den största grupp personer som orsakar olyckor i trafiken då de använder sina mobiltelefoner är inte bilisterna utan de gående och cyklister. Gående är de som orsakar flest olyckor när de går med sina mobiltelefoner i händerna, djupt försjunkna i någon konversation på sociala medier. Inte nog med att de ofta går in i stolpar utan lika ofta så kliver de också rakt ut i trafiken utan att se sig för. Detta beteende riskerar att skapa olyckor där antingen de själva blir påkörda eller att de tvingar bilar att väja, vilket också riskerar att skapa olyckor.

Idag finns det inga lagar mot att använda mobiltelefon när man går eller cyklar i trafiken utan här anses det att vanligt folkvett ska råda. Dock så lever många personer med sin mobiltelefon i handen, oavsett var de gör. Detta för att de alltid vill vara tillgängliga och kan hänga med i vad som händer i den virtuella världen, vilket får många att tappa fokus på den riktiga världen.

 

Fördelar med att använda handsfree

Det finns flera fördelar med att använda handsfree när man kör bil men också då man är ute och går eller cyklar. Dels så har man båda händer fria när man är ute i trafiken och även slipper tappa fokus då man inte behöver pilla på mobiltelefonens skärm när man pratar i telefonen. Handsfree fungerar även då man pratar med någon på sociala medier som bland annat Skype eller Facebook. Dock så kan man förstås inte se på bilder, filmer eller chatta med någon när man använder handsfree, men det är också dessa moment som är de farligaste då de helt gör att man släpper koncentrationen på trafiken.

Det är också ganska bekvämt att använda handsfree då man slipper hålla i en telefon och istället har båda händerna fria och ofta är även ljudet bättre.

Lämna en kommentar