Vad orsakar flest trafikolyckor?

Trafikolyckor kan uppstå på grund av flera olika orsaker men det finns tre grundorsaker till att det inträffar trafikolyckor och dessa är den mänskliga faktorn, dåliga vägar och dåliga bilar. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till olyckor men ofta är det också i kombination med någon av de två andra orsakerna som att bilen framförs på en dålig väg eller att bilen inte är trafiksäker. Att det inträffar olyckor på dåliga vägar eller genom att man framför en dålig bil kan många gånger också skyllas på den mänskliga faktorn eftersom man inte ska köra med en bil som inte är trafiksäker och inte framföra bilen i hög hastighet på dåliga vägar.

 

Olyckor på grund av den mänskliga faktorn

Faktum är att statistiken visar att det är 15 procent av Sveriges alla bilförare som orsakar 50 procent av alla trafikolyckor. Skälet till att en liten del av förarna orsakar hälften av alla olyckor beror oftast på dessa personer sätt att hantera olika trafiksituationer. Vid nästan alla dessa olyckor är det den mänskliga faktorn som är orsak till olyckorna som skapas. Dessa olyckor är svåra att förebygga eftersom det vanligtvis beror på förarnas personlighet.

En av orsakerna till att 15 procent av förarna står för 50 procent av olyckorna är att dessa förare vanligtvis förklarar bort sina egna misstag, vilket visar att de inte har lärt sig av händelsen till nästa gång. Många olyckor uppstår på grund av att förarna överskattar sin förmåga att framföra ett fordon säkert, vilket leder till farliga omkörningar, framför fordonet i för hög hastighet eller sicksackar i trafiken. Andra orsaker till olyckor är att vissa personer är impulsiva, och slänger sig ut i nästa fil utan att blinka, eller har ett prestigetänk där ingen annan får tränga sig in före i bilkön. Sedan finns det förare som hela tiden har ett behov av att imponera på andra, både på passagerare och på andra personer i trafiken. De kör fort, överallt, sladdar gärna till lite i kurvorna och ska alltid vara först till nästa rödljus.

Det är svårt, nästintill omöjligt att förebygga olyckor som beror på den mänskliga faktorn. Vissa personer växer ibland ifrån det aggressiva beteendet i trafiken medan andra förare istället blir värre med åren. Sedan finns det olyckor som beror på andra omständigheter som exempelvis att man spiller hett kaffe i knät eller att man tappar något på passagerarsidan som man behöver plocka upp. Även om detta också skapar olyckor som hade kunnat undvikas, om man exempelvis hade stannat till för att plocka upp det man tappat eller låtit bli att dricka kaffe i bilen så är det mänskligt att fela samtidigt som man oftast lär sig något till nästa gång. Det sker också ett flertal olyckor varje år på grund av att man pratar i telefonen då man kör bil eller för att man surfar på nätet under bilfärden. Det är också olyckor som hade kunnat undvikas med ett gott omdöme.

 

Olyckor på grund av dåliga vägar

Det är vanligt att olyckor sker på grund av dåliga vägar och ibland kan det vara svårt att undvika en olycka, även om man håller hastigheten och har full koncentration på bilkörningen. Det kan hända att en älg springer ut på vägen eller att det snabbt blir blixthalka, vilket är händelser som är omöjliga att förutse.

Lämna en kommentar