Prata i telefon och köra bil

Idag är det förbjudet att tala i mobiltelefonen, sms:a eller surfa på nätet under tiden som man framför ett motordrivet fordon. Den lagändringen trädde i kraft den 1 februari år 2018 och innebär att man inte får hålla i en mobiltelefon då man kör ett motordrivet fordon. Lagen kom till för att minska trafikolyckor som uppstår på grund av att föraren är distraherad av sin mobiltelefon. Idag sker cirka 100 olyckor varje år där föraren i samband med olyckan har använt sin mobiltelefon. Men mörkertalet är stort eftersom det är många som inte vill erkänna att de använde sin mobiltelefon i samband med olyckan.

Idag gäller att om man ska tala i sin mobiltelefon samtidigt som man framför sin bil så ska man använda handsfree som innebär att man har både händerna fria. Med en handsfree kan man samtala med personer och ändå kunna manövrera bilen på ett säkert sätt samtidigt som man också har full kontroll på trafiken runt omkring. Det kan också vara bra att ha i minnet att vissa samtal också kan skapa känslor som ilska, uppgivenhet, glädje och sorg, vilket i sin tur kan påverka ens koncentration då man framför bilen. Det bästa är att man väntar med att ta emot samtal tills man har stannat bilen eller bara tar emot akuta samtal som inte kan vänta.

 

Många använder sin mobiltelefon i bilen

Enligt en undersökning som Kantar Sifo gjorde för ett par år sedan så medger hela 47 procent att det händer att de brukar använda sin mobiltelefon samtidigt som de kör sin bil. 15 procent säger att de använder sin mobiltelefon när de befinner sig i bilköer medan 5 procent säger att de använder sig mobiltelefon dagligen då de framför sin bil. 22 procent av de tillfrågade hävdar att de aldrig använder sin mobiltelefon samtidigt som de kör bil.

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget IF har gjort så visar den på att det är fler personer som använder sin mobiltelefon efter att den nya lagen trädde i kraft än före. Men det beror sannolikt på att vi är mer beroende av våra mobiltelefoner idag än att det kommit en lag som förbjuder användandet av mobiltelefon under färd. Undersökningen visar att 56 procent använder handsfree då de pratar i telefonen, vilket är fler än innan lagen trädde i kraft. Dock är det många som fortfarande pillar på sin mobiltelefon under färd. Hela 30 procent säger att de pratar med sin mobiltelefon i handen. Cirka 30 procent använder mobiltelefonen för att navigera, knappt 30 procent läser och skickar sms under färd och cirka 20 procent använder mobiltelefonen för att välja musik som de lyssnar på under färd.

Om man använder sin mobiltelefon under färd riskerar man att få böter på 1 500 kronor. Man får dock använda mobiltelefon med handsfree. Bara för att man använder handsfree är det inte säkert att man slipper böter om det går att påvisa att samtalet påverkar förarens sätt att framföra bilen på ett säkert sätt.

Lämna en kommentar