Kostnader för att krocka med bilen

Utöver att en trafikolycka ofta är livsfarlig så medför en olycka med ett fordon alltid massa arbete. Om någon har blivit skadad så krävs det att man får sjukvård, vilket också innebär att man inte kan arbeta under tiden som man vårdas, på sjukhus eller hemma. Det är också mycket papper som behöver fyllas i och hanteras innan man får ut ersättning för förlorad arbetsinkomst och de utlägg som man har för sin sjukvård.

Sedan behöver man också hantera skadorna för sin egen bil och kanske även andras bilar eller egendom. Man behöver fylla i skadeanmälan, besiktiga bilen och sedan kommunicera med försäkringsbolaget innan ärendet är klart. Oftast får man inte ut den ersättning som man önskar och i värsta fall så kan det också hända att man inte får någon ersättning alls. En trafikolycka för sällan med sig något gott och brukar också alltid i slutändan innebära att man förlorar pengar, oavsett vem det var som orsakade olyckan.

Därför bör man så långt det är möjligt försöka undvika trafikolyckor genom att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. Använd inte mobiltelefon under färd, köra säkert vid halka eller när fordonet framförs på dåliga vägar och visa hänsyn till andra i trafiken. Då minimerar man risken för att det ska inträffa en olycka. Just att använda mobiltelefonen i bilen samtidigt som det är halt ökar riskerna mångfalt att det ska inträffa en olycka.

 

Försäkringar om olyckan är framme

Det är viktigt att man har en bra försäkring för sin bil om olyckan skulle vara framme. Enligt lag så krävs det minst trafikförsäkring för att kunna framföra ett fordon på allmän väg. En trafikförsäkring ersätter skador på andra fordon, annans egendom och personskador. Man får dock inte ut någon ersättning för de skador som ens eget fordon har erhållit.

För att erhålla ersättning för de skador som uppstår på det egna fordonet behöver man minst halvförsäkring. En halvförsäkring täcker upp skador som man åsamkar annans egendom, andras fordon och andras personskador. En halvförsäkring täcker också upp skador på det egna fordonet men innehåller också stöldförsäkring, vilket innebär att man får ersättning om man får sin bil stulen eller om man har inbrott i bilen. En halvförsäkring täcker också upp skador som inträffar om bilen utsätts för en brand.

Har man en nyare bil kanske man väljer att ha en helförsäkring som också täcker upp andra skador som exempelvis skador som uppstår på motor, växellåda och chassi. Ofta ingår också hyrbil vilket innebär att man har möjlighet att erhålla en ersättningsbil under tiden som man får sin bil reparerad.

Vilken försäkring man ska välja för sin bil är oftast en prisfråga. För en äldre bil kanske det inte är lönsamt med en dyr helförsäkring utan då räcker det oftast med en halvförsäkring, som täcker upp de flesta skador som uppstår då man använder bilen. Det kan också vara bra att tänka på att om man har varit med om en olycka, som innebär att man får ut ersättning från försäkringsbolaget, så finns det en risk att man får betala högre premier för sin försäkring. Om man dessutom ofta är med om olyckor så kan man också räkna med att, utöver få betala ordentliga försäkringspremier, också får betala högre självrisk

Lämna en kommentar