Det bästa mobilabonnemanget för dig som ofta åker bil

Om du ofta åker bil är det en bra idé att tänka lite extra innan du väljer att skaffa ett nytt mobilabonnemang. De faktorer som är viktigast att tänka på, och så även tips på lämpliga operatörer är två saker du kommer få bra information om i den här artikeln.

 

Vilket är det bästa mobilabonnemanget för bilåkare?

Det bästa mobilabonnemanget för dig som åker mycket bil är ett mobilabonnemang hos en operatör som främst ger dig en bra täckning. Detta för att du ska kunna prata utan avbrott och störningar. Utöver det är även inkluderade sms och samtal, möjligheten att inkludera en mobil och storleken på surfpotten viktiga faktorer. 

 

Så väljer du som bilåkare det bästa abonnemanget 

 

Kontrollera att du får en bra täckning 

Som jämförelsesidan Bästabonnemang.se förtydligar är det viktigt att du får en bra täckning när du tecknar dig för ett mobilabonnemang. Du ska alltså säkerställa att du får en bra täckning både där du bor och vid de sträckor du kör som oftast.

Som tumregel erbjuder såväl Tre som Telia och Telenor riktigt bra mobilnät i hela Sverige, medan Tres mobilnät har lite sämre täckning i norra Sverige.

 

Se till att du får fria samtal och sms

I princip alla mobiloperatörer erbjuder kostnadsfria samtal och sms oavsett vilket mobilabonnemang du skaffar hos dem. Men det finns fortfarande ett fåtal operatörer som erbjuder abonnemang som inte inkluderar fria samtal och sms, så säkerställ att du verkligen ringer och smsar kostnadsfritt.

Läs mer: Exempel på 5 stöttåliga mobiltelefoner.

Att prata i telefon via bluetooth när du kör bil är helt lagligt i Sverige, så vi misstänker att fria samtal är särskilt viktigt för dig som åker mycket bil.

 

Skaffa tillräckligt med surf

Om du ofta är på vägarna och använder GPS eller andra funktioner i bilens infotainmentsystem märker du säkert att det dras en hel del datatrafik från ditt abonnemang. Av den anledningen är det viktigt att du väljer till så pass mycket surf att bilen inte förbrukar hela surfpotten på en gång.

Det är även viktigt att datakrävande funktioner såsom GPS:en fungerar och får datatrafik av din telefon. För personer som ofta åker bil är ett abonnemang med fri surf ett bra val, eller åtminstone ett abonnemang med mycket surf.

 

Kontrollera om du kan inkludera en mobiltelefon

Att inkludera en mobiltelefon i abonnemanget är en bra idé om den telefon du har idag inte fungerar som den ska, och exempelvis inte klarar av att skicka data till bilens infotainmentsystem på ett effektivt sätt. 

Värt att veta är att du i regel inte betalar någonting för mobilen i form av en klumpsumma. Din mobiltelefon får du oftast delbetala till din operatör i antingen 12 eller 24 månader.

Du ska även tänka på att ditt telefonabonnemang binds i samma tidsperiod som du betalar av på din mobil, dock högst 24 månader enligt lag. Så om du inkluderar en mobiltelefon i abonnemanget och betalar av på telefonen i 3 år kan abonnemanget som mest vara bundet hos operatören i 2 år.

Om du tecknar dig för ett mobilabonnemang utan inkluderad telefon är bindningstiden och uppsägningstiden oftast som mest 1 månad. 

 

3 bra operatörer för bilåkare

  1. Halebop, som går i Telias nät och erbjuder billiga abonnemang.
  2. Telenor, som erbjuder fri surf-abonnemang och ett starkt mobilnät.
  3. Fello, som går i Telias nät och låter dig spara surfen månad för månad.
Livsfarligt att rattsurfa

Livsfarligt att rattsurfa

Att rattsurfa, alltså att surfa, skicka SMS eller göra något annat på telefonen medan man kör bil, blev olagligt den 1 februari 2018. Man får fortfarande prata i telefon och köra, men bara så länge man använder handsfree. Förbudet gäller inte bara mobiltelefoner, utan även all annan slags kommunikationsutrustning som hålls i handen.

Det första året efter att det blev olagligt att rattsurfa delades det ut böter eller väcktes åtal i 3 400 fall. Nu kan polisen även ge böter direkt på plats, 1 500 kronor, om den misstänkte personen erkänner. På så sätt slipper de en eventuell rättegång. Så här står det i trafikförordningen:

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”.

Det är många som anser att bötesbeloppet är alldeles för lågt. Att riskera andra människors liv bör kosta mycket mer. Visserligen går det att ta ett billigt privatlån via Sambla.se om summan är hög och pengarna inte finns på kontot, men det kommer alltid att finnas de som tycker att de inte gör något fel och ändå väljer att bryta mot lagen.

Följder av att rattsurfa

Motormännens riksförbund anser att det är lika farligt att rattsurfa som att köra bil berusad. När man tittar på mobilen sänks reaktionsförmågan, och utsätter både dig själv och andra för fara. Dessutom har föraren längre bromssträcka och sämre kontroll på vad som händer bredvid vägen. De missar trafikinformation och vägmärken, och tittar inte lika mycket i backspeglarna som de bör. Dessutom gör de större rörelser med ratten och mer kraftiga inbromsningar.

Även om en förare bara tittar på mobilen i två sekunder hinner de rulla 22 meter utan att ha någon koll på vägen eller sin omgivning – när de kör i 40 kilometer i timmen. Vid högre hastigheter blir det riktigt långa avstånd utan någon som helst uppmärksamhet på vad som händer runtomkring.

Många rattsurfar ändå

Men trots förbudet mot att rattsurfa är det många som väljer att göra det ändå. De tror inte att en sekund hit eller dit spelar någon större roll, de anser att de kör säkrare än andra förare eller så tycker de att det som händer på mobilen är så viktigt att de struntar i lagen. Många kan helt enkelt inte låta bli att rattsurfa. Sedan är det även många som tycker att det är lika distraherande att prata i telefon med någon, även om man använder handsfree, att det inte spelar någon roll.

När du kör bil ska du just köra bil. Inte rattsurfa, ställa in GPS eller skicka meddelanden. Ibland kan det gå av gammal vana att ta upp telefonen när den plingar. Några tips för att låta bli är att ställa in telefonen på ljudlös, och inte ha den i fickan. Lägg den i en jackficka eller väska som du lägger i baksätet när du kör. Om du absolut måste ringa till någon eller skicka ett meddelande, stanna någonstans för att göra det. Föregå med gott exempel om det är barn i bilen.

 

Kostnader för att krocka med bilen

Utöver att en trafikolycka ofta är livsfarlig så medför en olycka med ett fordon alltid massa arbete. Om någon har blivit skadad så krävs det att man får sjukvård, vilket också innebär att man inte kan arbeta under tiden som man vårdas, på sjukhus eller hemma. Det är också mycket papper som behöver fyllas i och hanteras innan man får ut ersättning för förlorad arbetsinkomst och de utlägg som man har för sin sjukvård.

Sedan behöver man också hantera skadorna för sin egen bil och kanske även andras bilar eller egendom. Man behöver fylla i skadeanmälan, besiktiga bilen och sedan kommunicera med försäkringsbolaget innan ärendet är klart. Oftast får man inte ut den ersättning som man önskar och i värsta fall så kan det också hända att man inte får någon ersättning alls. En trafikolycka för sällan med sig något gott och brukar också alltid i slutändan innebära att man förlorar pengar, oavsett vem det var som orsakade olyckan.

Därför bör man så långt det är möjligt försöka undvika trafikolyckor genom att framföra sitt fordon på ett säkert sätt. Använd inte mobiltelefon under färd, köra säkert vid halka eller när fordonet framförs på dåliga vägar och visa hänsyn till andra i trafiken. Då minimerar man risken för att det ska inträffa en olycka. Just att använda mobiltelefonen i bilen samtidigt som det är halt ökar riskerna mångfalt att det ska inträffa en olycka.

 

Försäkringar om olyckan är framme

Det är viktigt att man har en bra försäkring för sin bil om olyckan skulle vara framme. Enligt lag så krävs det minst trafikförsäkring för att kunna framföra ett fordon på allmän väg. En trafikförsäkring ersätter skador på andra fordon, annans egendom och personskador. Man får dock inte ut någon ersättning för de skador som ens eget fordon har erhållit.

För att erhålla ersättning för de skador som uppstår på det egna fordonet behöver man minst halvförsäkring. En halvförsäkring täcker upp skador som man åsamkar annans egendom, andras fordon och andras personskador. En halvförsäkring täcker också upp skador på det egna fordonet men innehåller också stöldförsäkring, vilket innebär att man får ersättning om man får sin bil stulen eller om man har inbrott i bilen. En halvförsäkring täcker också upp skador som inträffar om bilen utsätts för en brand.

Har man en nyare bil kanske man väljer att ha en helförsäkring som också täcker upp andra skador som exempelvis skador som uppstår på motor, växellåda och chassi. Ofta ingår också hyrbil vilket innebär att man har möjlighet att erhålla en ersättningsbil under tiden som man får sin bil reparerad.

Vilken försäkring man ska välja för sin bil är oftast en prisfråga. För en äldre bil kanske det inte är lönsamt med en dyr helförsäkring utan då räcker det oftast med en halvförsäkring, som täcker upp de flesta skador som uppstår då man använder bilen. Det kan också vara bra att tänka på att om man har varit med om en olycka, som innebär att man får ut ersättning från försäkringsbolaget, så finns det en risk att man får betala högre premier för sin försäkring. Om man dessutom ofta är med om olyckor så kan man också räkna med att, utöver få betala ordentliga försäkringspremier, också får betala högre självrisk

Prata i telefon och köra bil

Idag är det förbjudet att tala i mobiltelefonen, sms:a eller surfa på nätet under tiden som man framför ett motordrivet fordon. Den lagändringen trädde i kraft den 1 februari år 2018 och innebär att man inte får hålla i en mobiltelefon då man kör ett motordrivet fordon. Lagen kom till för att minska trafikolyckor som uppstår på grund av att föraren är distraherad av sin mobiltelefon. Idag sker cirka 100 olyckor varje år där föraren i samband med olyckan har använt sin mobiltelefon. Men mörkertalet är stort eftersom det är många som inte vill erkänna att de använde sin mobiltelefon i samband med olyckan.

Idag gäller att om man ska tala i sin mobiltelefon samtidigt som man framför sin bil så ska man använda handsfree som innebär att man har både händerna fria. Med en handsfree kan man samtala med personer och ändå kunna manövrera bilen på ett säkert sätt samtidigt som man också har full kontroll på trafiken runt omkring. Det kan också vara bra att ha i minnet att vissa samtal också kan skapa känslor som ilska, uppgivenhet, glädje och sorg, vilket i sin tur kan påverka ens koncentration då man framför bilen. Det bästa är att man väntar med att ta emot samtal tills man har stannat bilen eller bara tar emot akuta samtal som inte kan vänta.

 

Många använder sin mobiltelefon i bilen

Enligt en undersökning som Kantar Sifo gjorde för ett par år sedan så medger hela 47 procent att det händer att de brukar använda sin mobiltelefon samtidigt som de kör sin bil. 15 procent säger att de använder sin mobiltelefon när de befinner sig i bilköer medan 5 procent säger att de använder sig mobiltelefon dagligen då de framför sin bil. 22 procent av de tillfrågade hävdar att de aldrig använder sin mobiltelefon samtidigt som de kör bil.

Enligt en undersökning som försäkringsbolaget IF har gjort så visar den på att det är fler personer som använder sin mobiltelefon efter att den nya lagen trädde i kraft än före. Men det beror sannolikt på att vi är mer beroende av våra mobiltelefoner idag än att det kommit en lag som förbjuder användandet av mobiltelefon under färd. Undersökningen visar att 56 procent använder handsfree då de pratar i telefonen, vilket är fler än innan lagen trädde i kraft. Dock är det många som fortfarande pillar på sin mobiltelefon under färd. Hela 30 procent säger att de pratar med sin mobiltelefon i handen. Cirka 30 procent använder mobiltelefonen för att navigera, knappt 30 procent läser och skickar sms under färd och cirka 20 procent använder mobiltelefonen för att välja musik som de lyssnar på under färd.

Om man använder sin mobiltelefon under färd riskerar man att få böter på 1 500 kronor. Man får dock använda mobiltelefon med handsfree. Bara för att man använder handsfree är det inte säkert att man slipper böter om det går att påvisa att samtalet påverkar förarens sätt att framföra bilen på ett säkert sätt.

Vad orsakar flest trafikolyckor?

Trafikolyckor kan uppstå på grund av flera olika orsaker men det finns tre grundorsaker till att det inträffar trafikolyckor och dessa är den mänskliga faktorn, dåliga vägar och dåliga bilar. Den mänskliga faktorn är den vanligaste orsaken till olyckor men ofta är det också i kombination med någon av de två andra orsakerna som att bilen framförs på en dålig väg eller att bilen inte är trafiksäker. Att det inträffar olyckor på dåliga vägar eller genom att man framför en dålig bil kan många gånger också skyllas på den mänskliga faktorn eftersom man inte ska köra med en bil som inte är trafiksäker och inte framföra bilen i hög hastighet på dåliga vägar.

 

Olyckor på grund av den mänskliga faktorn

Faktum är att statistiken visar att det är 15 procent av Sveriges alla bilförare som orsakar 50 procent av alla trafikolyckor. Skälet till att en liten del av förarna orsakar hälften av alla olyckor beror oftast på dessa personer sätt att hantera olika trafiksituationer. Vid nästan alla dessa olyckor är det den mänskliga faktorn som är orsak till olyckorna som skapas. Dessa olyckor är svåra att förebygga eftersom det vanligtvis beror på förarnas personlighet.

En av orsakerna till att 15 procent av förarna står för 50 procent av olyckorna är att dessa förare vanligtvis förklarar bort sina egna misstag, vilket visar att de inte har lärt sig av händelsen till nästa gång. Många olyckor uppstår på grund av att förarna överskattar sin förmåga att framföra ett fordon säkert, vilket leder till farliga omkörningar, framför fordonet i för hög hastighet eller sicksackar i trafiken. Andra orsaker till olyckor är att vissa personer är impulsiva, och slänger sig ut i nästa fil utan att blinka, eller har ett prestigetänk där ingen annan får tränga sig in före i bilkön. Sedan finns det förare som hela tiden har ett behov av att imponera på andra, både på passagerare och på andra personer i trafiken. De kör fort, överallt, sladdar gärna till lite i kurvorna och ska alltid vara först till nästa rödljus.

Det är svårt, nästintill omöjligt att förebygga olyckor som beror på den mänskliga faktorn. Vissa personer växer ibland ifrån det aggressiva beteendet i trafiken medan andra förare istället blir värre med åren. Sedan finns det olyckor som beror på andra omständigheter som exempelvis att man spiller hett kaffe i knät eller att man tappar något på passagerarsidan som man behöver plocka upp. Även om detta också skapar olyckor som hade kunnat undvikas, om man exempelvis hade stannat till för att plocka upp det man tappat eller låtit bli att dricka kaffe i bilen så är det mänskligt att fela samtidigt som man oftast lär sig något till nästa gång. Det sker också ett flertal olyckor varje år på grund av att man pratar i telefonen då man kör bil eller för att man surfar på nätet under bilfärden. Det är också olyckor som hade kunnat undvikas med ett gott omdöme.

 

Olyckor på grund av dåliga vägar

Det är vanligt att olyckor sker på grund av dåliga vägar och ibland kan det vara svårt att undvika en olycka, även om man håller hastigheten och har full koncentration på bilkörningen. Det kan hända att en älg springer ut på vägen eller att det snabbt blir blixthalka, vilket är händelser som är omöjliga att förutse.

Handsfree för bil

Från den 1 februari år 2018 har det skett en ändring i trafikförordningen som innebär att det bara är tillåtet att använda mobiltelefon om det kan ske på ett sätt som inte påverkar förarens uppmärksamhet. Man får inte längre hålla en mobiltelefon i handen då man framför ett fordon. Om man ska använda en mobiltelefon under färd med motordrivet fordon ska man använda sig av en handsfree som gör att båda händerna är fria för att manövrera fordonet. För den som bryter på denna lag väntar penningböter eller än värre, åtal för vårdslöshet i trafik, om föraren orsakar en olycka.

Denna lag har tillkommit för att minska antalet olyckor där mobiltelefoner är inblandade. Idag sker cirka 100 trafikolyckor där förare av fordonet har använt sin mobiltelefon under färd, vilket har lett till att föraren inte har varit uppmärksam. 100 trafikolyckor är i egentlig mening inte speciellt många olyckor men det är ändå 100 olyckor som sannolikt hade kunnat undvikas, ibland med dödlig utgång, om föraren inte hade använt sig av sin mobiltelefon under färd. Dock uppskattas att mörkertalet är stort där förarna inte har velat erkänna att de använde sig av mobiltelefonen.

 

Olyckor bland cyklister och gående

Den största grupp personer som orsakar olyckor i trafiken då de använder sina mobiltelefoner är inte bilisterna utan de gående och cyklister. Gående är de som orsakar flest olyckor när de går med sina mobiltelefoner i händerna, djupt försjunkna i någon konversation på sociala medier. Inte nog med att de ofta går in i stolpar utan lika ofta så kliver de också rakt ut i trafiken utan att se sig för. Detta beteende riskerar att skapa olyckor där antingen de själva blir påkörda eller att de tvingar bilar att väja, vilket också riskerar att skapa olyckor.

Idag finns det inga lagar mot att använda mobiltelefon när man går eller cyklar i trafiken utan här anses det att vanligt folkvett ska råda. Dock så lever många personer med sin mobiltelefon i handen, oavsett var de gör. Detta för att de alltid vill vara tillgängliga och kan hänga med i vad som händer i den virtuella världen, vilket får många att tappa fokus på den riktiga världen.

 

Fördelar med att använda handsfree

Det finns flera fördelar med att använda handsfree när man kör bil men också då man är ute och går eller cyklar. Dels så har man båda händer fria när man är ute i trafiken och även slipper tappa fokus då man inte behöver pilla på mobiltelefonens skärm när man pratar i telefonen. Handsfree fungerar även då man pratar med någon på sociala medier som bland annat Skype eller Facebook. Dock så kan man förstås inte se på bilder, filmer eller chatta med någon när man använder handsfree, men det är också dessa moment som är de farligaste då de helt gör att man släpper koncentrationen på trafiken.

Det är också ganska bekvämt att använda handsfree då man slipper hålla i en telefon och istället har båda händerna fria och ofta är även ljudet bättre.