Sluta surfa på mobilen när du åker bil!

Sluta rattsurfa

Att rattsurfa kan vara farligt då det är lätt hänt att man tappar fokus på trafiken och istället fastnar på mobiltelefonens skärm. Trots att det är förbjudet enligt lag att använda mobiltelefonen samtidigt som man kör bil så använder ändå var tredje bilförare sin mobiltelefon för att navigera, läsa och skicka sms och väljer låtar till bilstereon under färd. Var fjärde bilförare har enligt en undersökning varit nära att skapa en trafikolycka i samband med att de använder sin mobiltelefon. Idag inträffar cirka 100 trafikolyckor varje år på grund av att föraren har använt sin mobiltelefon under färd, vilket i vissa fall har lett till dödsfall. Mörkertalet antas dock vara stort då många bilförare inte vill medge att de har använt mobiltelefonen i samband med att de har orsakat en trafikolycka.

På denna hemsida skriver vi om rattsurfning, trafikolyckor som är relaterade till mobiltelefonanvändning och mycket annat inom området. Målet med denna sida är att uppmärksamma förare av motordrivna fordon på de risker som finns med att använda mobiltelefon i samband med bilkörning. Det är dock inte bara förare av motordrivna fordon som orsakar olyckor utan istället är det cyklister och trafikanter som orsakar de flesta olyckorna i samband med att de använder sina mobiltelefoner. De är också de personerna som är mest sårbara i trafiken.

Rattsurfning

Rattsurfning innebär att man använder sin mobiltelefon för att surfa på nätet, läsa och skriva sms, för att navigera och för att välja låtar att lyssna på. Enligt lag får man inte längre använda mobiltelefonen under färd om man inte använder handsfree. Man riskerar böter på 1 500 kronor om man ertappas med att använda mobiltelefon då man kör bil.

Trafikolyckor

Det inträffar 1000-tals trafikolyckor varje år. Av dessa olyckor är det cirka 100 olyckor som orsakas på grund av att föraren tappat uppmärksamheten i samband med att de har använt mobiltelefonen. Men mörkertalet är stort och sannolikt är det betydligt fler trafikolyckor som orsakas av att föraren har använt mobiltelefonen under färd.

Försäkringar

När man har varit med om en olycka så krävs det ofta att bilen behöver repareras och har man även orsakat olyckan så behöver man också ersätta för de skador som har uppstått på andras bilar och egendom. För att kunna få ersättning för de skador som har uppstått i samband med trafikolyckan så krävs det att man har rätt försäkring.

Lagändring år 2018

Enligt den lag som kom den 1 februari år 2018 år det förbjudet att använda sina händer då man använder sin mobiltelefon i samband med att man framför ett motordrivet fordon. För den som bryter mot denna lag väntar böter på 1 500 kronor. Det finns också en risk för att man blir åtalad för vårdslös körning om man dessutom orsakar en olycka i samband med att man pillar på sin mobiltelefon. Dock är det tillåtet att använda mobiltelefoner när man kör bil om man använder sig av handsfree så att man har båda händerna fria och fortfarande har kontroll på trafiken.

Blogg