Skiljer det sig att rattsurfa i elbil eller bensinbil?

Rattsurfa

Skiljer det sig att rattsurfa i bensinbil eller elbil?

Det kan vara lockande att rattsurfa när du sitter i bilen och kör. Dock finns det flera anledningar till varför du bör låta bli att rattsurfa. Är det någon skillnad i att rattsurfa i en elbil eller bensinbil? Läs mer: 

  • Skillnad att rattsurfa i elbil eller bensinbil?
  • Får jag rattsurfa under elbilsladdning?
  • Det här kan ske när du rattsurfar
  • Information om att surfa på de inbyggda system som finns i elbilar
  • Böter för att rattsurfa

Skillnad på att rattsurfa i en elbil och en bensinbil

Generellt så ska du aldrig rattsurfa så länge du kör en elbil eller bensinbil. Det spelar ingen roll vilken hastighet du kör i utan bilen måste stå helt still. Enligt lagen får du inte hålla i din telefon överhuvudtaget så länge du kör (inklusive rullar fram). Det finns dock en avgörande skillnad mellan elbilar och bensinbilar och det är att det tar längre tid att ladda din elbil.

Får jag rattsurfa vid elbilsladdning?

Du får rattsurfa vid elbilsladdning. När bilen står still på avskild parkeringsplats och inte är på trafikerad väg får du “rattsurfa”.. Eftersom skillnaden är så pass lång i tid mellan att ladda en elbil och tanka en bensinbil så kan det vara frestande att kolla mobilen under elbilsladdning. För att minska laddningstiden och optimera elbilsladdningen kan du läsa vidare hos Elbilen.se

Vissa elbilar har ett inbyggt system med internet

Många av de modernare elbilarna har ett inbyggt informationssystem där du kommer ut på nätet för tjänster som navigation, streama musik och andra tjänster. Vissa modeller har även en webbrowser där du kan surfa på internet. Även om det inte är traditionellt rattsurfande bör du också tänka med det sunda förnuftet. Du bör aldrig använda detta system under körning om du inte kan koncentrera dig på trafiken på ett säkert sätt. Om du ej kan koncentrera dig på trafiken är det olagligt, och du kan bli skyldig vid trafiköverträdelser. 

Dock kan dessa system även finnas i moderna bensinbilar även om det främst är elbilarna som är kända för att implementera den senaste tekniken på marknaden.

Det här kan ske när du rattsurfar

Du bör inte bara undgå att rattsurfa för att lagen säger det, utan även för att det spelar stor roll för trafiksäkerheten. Här är det ingen skillnad gällande bilmodell. Det som kan ske när du rattsurfar är bland annat:

  • Du mister uppmärksamheten på vägen: Om du sitter och ratt surfar drar du bort uppmärksamheten från vägen och trafiken. Du kan då missa skyltar eller andra fordon.
  • Du får sämre reaktionshastighet: När du sitter och läser och rattsurfar är det inte säkert att du hinner reagera på det som händer på vägen.
  • Risken för olyckor ökar: Det finns flera studier som visar att rattsurfande ökar risken för olyckor. Det spelar ingen roll om det bara är för en kort stund.
  • Du bryter mot lagen: Många länder har idag ett totalförbud mot att använda mobilen under körning. Det gäller allt från att ratt surfa till att prata i mobilen, utan en handsfree-utrustning.

Så här säger lagen kring ratt surfa böter

I Sverige införde Transportstyrelsen år 2018 ett förbud mot att hålla mobilen i handen när du framför ett fordon. Denna regel infördes för att skydda både dig som förare och andra som vistas i trafiken. Tidigare kunde du använda mobilen så länge du var uppmärksam på trafiken. Idag är det rättsväsendet som avgör vilka som bryter mot lagen.

Om du rattsurfar när du kör ett fordon kan du inte bara få böter utan även mista körkortet. Det kan även betyda att du måste göra om din uppkörning om du har ett nytaget körkort. Det gäller inte bara för mobiler utan även surfplattor och annan kommunikationsutrustning som du kan rattsurfa på.